Kde jsem: Euro úvěr » Články


Dlužník se před svými závazky neskryje ani útěkem do zahraničí

Zmizel dlužník do ciziny? Hlavní je, kde se nachází jeho movitý či nemovitý majetek.

Jestliže se dlužník ukrývá v zemi EU, pak platí nařízení, že soudní rozhodnutí z členské země lze uznat a vykonat v jiné zemi Evropské unie. Nachází-li se dlužník mimo EU, využije se mezinárodní dohody o právní pomoci.

Útěk do zahraničí tedy neznamená, že dlužník uteče i exekuci. Jestliže má dlužník bydliště i majetek v České republice, ale zdržuje se v zahraničí, věřitel se se svou pohledávkou musí obrátit na tuzemský soud, který exekucí pověří některého z exekutorů.

"Tímto způsobem jsme např. vymohli 360 tisíc po člověku, který se před svými závazky skryl ve Velké Británii. I když byl mimo území ČR, měl tu nemovitost. Díky finančním prostředkům z dražby se podařilo vyplatit všechny věřitele," uvádí šéf Exekutorské komory Jiří Prošek.

Soudní exekutor provádí exekuci i tehdy, jestliže tu český dlužník nemá bydliště. Věřitel rovněž může v případě zjištěný majetku dlužníka v jiném státě využit i tamní exekutory. Ti totiž se svými českými kolegy - především ze zemí Unie - spolupracují (s využitím Belica, T. Před dluhy neutečou, deník Metro, dne 22. 7. 2013, s. 4.).

autor. Jakub Král

Adresa: Ječná 550/1, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 773 187 959

Nebankovní hypotéky
od 50 tisíc do 10 milionů Nebankovní developerské úvěry
od 5 do 30 milionů