Kde jsem: Euro úvěr » Články


Exekuční novelou si polepšili i dlužníci.

Exekuční novelou si polepšili i dlužníci.

Některé z řady legislativních změn u exekucí, které nabydou účinnosti od ledna letošního roku, mohou pomoci dlužníkům ušetřit, a to výrazně. Řeč je především o slučování exekucí a o
povinnosti věřitele vyzvat dlužníka k platbě ještě předtím, než se obrátí na
justici (www.justice.cz). Tedy pokud pak chce od dlužníka inkasovat i mnohatisícové náklady řízení.

Jestliže bude věřitel chtít, aby náklady za řízení platil dlužník, bude mu muset
poslat tzv. předžalobní výzvu k zaplacení dlužné částky (rozuměj předžalobní upomínku). A to nejméně sedm dní předtím, než se obrátí na soud. Ovšem pozor - výzvu bude zasílat na adresu pro doručování nebo poslední známou adresu. A o to, zda ji dlužník převezme, se již
starat nemusí.

Pokud vše ovšem dospěje až k exekuci (výkonu rozhodnutí), může v některých případech ulevit povinnému (dlužníkovi) další legislativní novinka. Tou je povinné spojování více exekučních řízení do jednoho, tak, aby dlužník třeba za vymáhání více pokut od dopravního podniku neplatil u každé z nich vysoké náklady řízení.
Jestliže by tedy byla celková částka za exekuci jedné několikasetkorunové pokuty ve
výši 10 tisíc korun, v případě pěti pokut by šlo již celkem o 50 tisíc. Když se
ovšem exekuční řízení spojí, náklady povinný zaplatí jen jednou a ušetří tak
desetitisíce.

Od ledna se mají řízení, která jsou vedena v rámci jednoho exekutorského úřadu,
slučovat automaticky. V případě zapojení více soudních exekutorů by měl o spojení na
návrh povinného rozhodovat soud. Změna se bude týkat především drobných
pohledávek jako třeba zmíněných pokut za jízdu načerno.

autor. 1. EUROHYPOTEKA s. r. o.

Adresa: Ječná 550/1, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 773 187 959

Nebankovní hypotéky
od 50 tisíc do 10 milionů Nebankovní developerské úvěry
od 5 do 30 milionů