Kde jsem: Euro úvěr » Články


Hypotéky drtí rozvedené manželství.

Hypotéky drtí rozvedené manželství.

Hypotéky  (www.hypotecni-hypoteky.cz) bývají pro rozvedené velkou komplikací. Rozvod může být sice poměrně rychlý, avšak tím právní konec manželství teprve začíná, neboť za dluhy, které vznikly za manželství, odpovídají oba partneři. Do společného jmění manželů (SJM) spadá vše, co manželé nabyli za trvání manželství (vyjma dědictví a daru), tedy i nemovitost na hypotéku. SJM v den rozvodu sice zanikne (zaniká), nicméně vypořádá se až po něm. Exmanželé mají na uzavření dohody tři roky.

Pokud se nedomluví, co připadne komu, vloží se do toho soud. Výsledkem soudu je pak ve většině případů dohoda, a to díky vysokým nákladům na právní zastoupení. U hypotečních úvěrů to podle rozvodových právníků nejčastěji dopadá tak, že exmanželé zůstávají dlužníky do té doby, než je hypotéka splacena, a přitom se neustále dohadují, kdo na koho doplácí, a že ten platil ono, tak proč má platit splátky. Druhou variantou bývá, že splátky na sebe vezme už jen jeden z exmanželů. Hypoteční banka (www.hypotecnibanka.cz) by se totiž dostala do horší pozice - namísto dvou lidí, vůči nimž může pohledávku vymáhat. Navíc Nejvyšší soud v Brně konstatoval, že neplatná by byla dohoda, v níž by jeden z manželů převzal všechna aktiva, tedy věci a práva, a druhý jen pasiva, tedy dluhy. Vedle toho bývá v praxi velice častá následující situace: Manželka nesouhlasí s tím, aby celou nemovitost získal manžel, přála by si obdržet finanční plnění, ale manžel zatížený hypotékou obvykle nemá další finanční prostředky na vyplacení. S ohledem na původní hypotéku mu ani jiná hypoteční banka (www.hypotecnibanka.cz) peníze nepůjčí, aby mohl bývalou manželku vyplatit. 

Často proto expartneři souhlasí s převodem nemovitosti na nezletilé děti. Avšak tato varianta přináší rovněž komplikace, neboť jsou-li děti nezletilé, je třeba ke všem operacím souhlasu opatrovnického soudu. Další, nejracionálnější možností je nemovitost prodat, a z výnosu hypotéku uhradit. I to má ale svůj pověstný háček, spočívající v tom, že třeba jeden z bývalých manželů nemá kam jinam jít, nebo i prostý fakt, že smlouva o úvěru s komerční bankou neumožňuje zaplatit závazek dříve, než skončí např. pětileté fixační období. Tato možnost bývá finančně nejvýhodnější. Nicméně bývalí manželé k ní přistupují málokdy, obvykle z emocionálních pohnutek. Navíc mnohé smlouvy o hypotéce neumožňují vůbec předčasné splacení úvěru, nebo jen za předpokladu úhrady vysokého penále.

autor. 1. EUROHYPOTEKA s. r. o.

Adresa: Ječná 550/1, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 773 187 959

Nebankovní hypotéky
od 50 tisíc do 10 milionů Nebankovní developerské úvěry
od 5 do 30 milionů