Kde jsem: Euro úvěr » Články


Velká exekutorská novela

Velká exekutorská novela

Možnost sloučení exekucí, vypuštění jejich soudního nařízení či zabavení
řidičského průkazu při neplacení výživného jsou legislativní novinky, jež přináší novela
exekučního a občanského soudního řádu.

Novela exekutorského a občanského soudního řádu přináší řadu podstatných změn. Jednou z hlavních je, že k provedení exekucesoudní exekutor (www.justice) nebude muset ve všech případech čekat na pověření soudu, ale o některých případech rozhodnou sami exekutoři pod dohledem justičního orgánu (www.justice).
Vypuštění rozhodování o nařízení exekuce by mělo přispět ke zrychlení exekučního
řízení a zároveň k odbřemenění soudů od agendy, která je spíše formální a z
hlediska ochrany oprávněného neefektivní. 
Soudy by se tak mohly soustředit na rozhodování ve věcech, jež formální povahu
nemají, např. o návrzích na zastavení nebo na odklad exekuce, o nichž nerozhodl
soudní exekutor, nebo o opravných prostředcích proti rozhodnutím exekutorů. 

V zákoně bude jasně stanoveno jaké pohledávky bude moci vymáhat pouze soud, a
ty, u nichž dostane věřitel na výběr a sám se bude moci rozhodnout, zda se svých finančních prostředků pokusí domoci prostřednictvím soudu či exekutora.
Soud by rozhodoval např. o exekucích týkajících se nezletilých dětí,
vykázání ze společného obydlí či vyklizení bytu s bytovou náhradou, by přitom
připadlo soudci. Mezi soudem a exekutorem by mohla volit např. osamělá
matka, která se domáhá pohledávky na výživném nebo příspěvku na výživu.

Legislativní novela s sebou přináší celou řadu změn, jedna z těch menších je ta, že sídlo
Exekutorské komory ČR se přesune z Brna do Prahy. Ostatní jsou ale
zásadnější. Nově se budou exekuce spojovat (slučovat), v případech, kdy je na dlužníka
uvaleno více exekucí. Až dosud se totiž každá částka vymáhala zvlášť, čímž
rostly poplatky za výkon exekuce.

Další změnou je, že exekutoři budou muset po dohodě s majitelem neoprávněně
zabavenou věc vrátit na místo, odkud ji vzali.

autor. 1. EUROHYPOTEKA s. r. o.

Adresa: Ječná 550/1, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 773 187 959

Nebankovní hypotéky
od 50 tisíc do 10 milionů Nebankovní developerské úvěry
od 5 do 30 milionů